• 45,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Хайлааст
  122.0 м2
  580.0 м2
  Үзэх
 • 125,000,000
  100 саяас дээш
  Байрлал: Зурагт
  260.0 м2
  161.0 м2
  Үзэх
 • 98,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: 3,4-р хороолол
  416.0 м2
  Үзэх
 • 40,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Баянхошуу
  75.0 м2
  459.0 м2
  Үзэх
 • 22,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Дарь-Эх/Бэлх
  42.0 м2
  696.0 м2
  Үзэх
 • 25,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Зүүн салаа/ Баруун салаа
  69.0 м2
  630.0 м2
  Үзэх
 • 20,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Баянхошуу
  38.0 м2
  365.0 м2
  Үзэх
 • 13,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Дарь-Эх/Бэлх
  35.0 м2
  700.0 м2
  Үзэх
 • 15,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Чингэлтэй
  28.0 м2
  416.0 м2
  Үзэх
 • 14,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  0.0 м2
  698.0 м2
  Үзэх
 • 20,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Толгойт
  56.0 м2
  449.0 м2
  Үзэх
 • 38,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Зурагт
  96.0 м2
  226.0 м2
  Үзэх
 • 28,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Баянхошуу
  53.0 м2
  466.0 м2
  Үзэх
 • 160,000,000
  Үйлчилгээ, ажлын байртай
  Байрлал: Бусад
  583.0 м2
  1400.0 м2
  Үзэх
 • 30,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 3,4-р хороолол
  56.0 м2
  690.0 м2
  Үзэх
 • 16,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Хайлааст
  34.0 м2
  555.0 м2
  Үзэх
 • 26,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Толгойт
  55.0 м2
  344.0 м2
  Үзэх
 • 46,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Дамбадаржаа
  110.0 м2
  321.0 м2
  Үзэх
 • 35,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 7 буудал
  44.0 м2
  508.0 м2
  Үзэх
 • 25,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Хайлааст
  91.0 м2
  700.0 м2
  Үзэх
 • 35,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 7 буудал
  42.0 м2
  350.0 м2
  Үзэх
 • 16,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Шар хад
  48.0 м2
  700.0 м2
  Үзэх
 • 23,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Зүүн салаа/ Баруун салаа
  63.0 м2
  339.0 м2
  Үзэх
 • 17,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Тахилт
  42.0 м2
  657.0 м2
  Үзэх
 • 21,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Их наран
  28.0 м2
  283.0 м2
  Үзэх
 • 22,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Толгойт
  42.0 м2
  624.0 м2
  Үзэх
 • 22,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Хайлааст
  550.0 м2
  42.0 м2
  Үзэх
 • 18,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Дарь-Эх/Бэлх
  48.0 м2
  337.0 м2
  Үзэх
 • 25,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Монел
  49.0 м2
  518.0 м2
  Үзэх
 • 19,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Хужирбулан
  0.0 м2
  628.0 м2
  Үзэх
 • 23,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Шар хад
  30.0 м2
  373.0 м2
  Үзэх
 • 85,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  205.0 м2
  230.0 м2
  Үзэх
 • 20,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Толгойт
  38.0 м2
  300.0 м2
  Үзэх
 • 80,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: 1-р хороолол
  240.0 м2
  0.7 м2
  Үзэх
 • 45,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  68.0 м2
  649.0 м2
  Үзэх
 • 75,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Алтан өлгий /баруун, зүүн/
  280.0 м2
  512.0 м2
  Үзэх
 • 48,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Бусад
  220.0 м2
  249.0 м2
  Үзэх
 • 160,000,000
  100 саяас дээш
  Байрлал: Дарь-Эх/Бэлх
  53.0 м2
  269.0 м2
  Үзэх
 • 58,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Ханын материал
  64.0 м2
  693.0 м2
  Үзэх
 • 34,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Нисэх
  106.0 м2
  484.0 м2
  Үзэх
 • 30,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Хайлааст
  7.0 м2
  7.0 м2
  Үзэх
 • 17,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: 7 буудал
  320.0 м2
  320.0 м2
  Үзэх
 • 38,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Толгойт
  42.0 м2
  499.0 м2
  Үзэх
 • 29,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 7 буудал
  49.0 м2
  305.0 м2
  Үзэх
 • 25,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: Салхит/Ар согоот
  125.0 м2
  700.0 м2
  Үзэх
 • 65,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  400.0 м2
  400.0 м2
  Үзэх
 • 35,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 7 буудал
  51.0 м2
  375.0 м2
  Үзэх
 • 45,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: 3,4-р хороолол
  72.0 м2
  699.0 м2
  Үзэх
 • 38,000,000
  25-50 сая төгрөг
  Байрлал: Дамбадаржаа
  177.0 м2
  389.0 м2
  Үзэх
 • 25,000,000
  25 сая төгрөг хүртэл
  Байрлал: 7 буудал
  350.0 м2
  350.0 м2
  Үзэх
Ачаалж байна...