50-100 сая төгрөг
50-100 сая төгрөг
14 байна
 • 80,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Бусад
  152.0 м2
  379.0 м2
  Үзэх
 • 85,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  205.0 м2
  230.0 м2
  Үзэх
 • 80,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Хужирбулан
  120.0 м2
  571.0 м2
  Үзэх
 • 75,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Шар хад
  150.0 м2
  296.0 м2
  Үзэх
 • 55,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  90.0 м2
  697.0 м2
  Үзэх
 • 80,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дарь-Эх/Бэлх
  140.0 м2
  233.0 м2
  Үзэх
 • 95,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Шар хад
  60.0 м2
  460.0 м2
  Үзэх
 • 75,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Их наран
  130.0 м2
  7.0 м2
  Үзэх
 • 98,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: 3,4-р хороолол
  416.0 м2
  Үзэх
 • 80,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: 1-р хороолол
  240.0 м2
  0.7 м2
  Үзэх
 • 75,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Алтан өлгий /баруун, зүүн/
  280.0 м2
  512.0 м2
  Үзэх
 • 58,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Ханын материал
  64.0 м2
  693.0 м2
  Үзэх
 • 65,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Дэнжийн 1000
  400.0 м2
  400.0 м2
  Үзэх
 • 70,000,000
  50-100 сая төгрөг
  Байрлал: Нарангийн гол
  200.0 м2
  7.3 м2
  Үзэх
Ачаалж байна...